lørdag 14. januar 2017

Høsten 2019

PROGRAMMET FOR høsten 2019

MERK: Alle forelesninger blir holdt på IRIS SCENE (smelteverktomta)
Vi starter normalt kl 11:30 og avslutter kl 13:30. Det kan bli endringer i
programmet. Følg med i Hardanger Folkeblad og Facebook

2019
Tema:
Foredragsholder:
Dato:
September
"SVALBARD og Longyeardbyen - eit samfunn i endring"
SIGMUND SPJELKAVIK - tigl. førsteamanuensis ved UNIS og leiar av Svalbardrådet. Var med og sette den nye"kommunen"ut  i livet. Kan "nye" Ullensvang Kommune dra nytte av dei erfaringane?
Torsdag      
26 september
Oktober
"Dødsminne og gravferds-rituale i Hardanger i jarnalderen"


Samarbeid med Litteratursymposiet i Odda
ANNE DRAGESET- arkeolog og stipendiat ved Universitetet i Bergen.Grov ut gravminne fra Hereidfeltet i Hardanger og fortel om gravferdsrituale.
Torsdag     
10 oktober

November 
"Hatretorikk - korleis den fremjar hat og vondskapen sine glør"                                     
ODDNY IRENE MILJATEIG - tidl. profilert politikar i Bergen.Oppvaksen i Åktafjorden, men med eit hjarta for Oddasamfunnet frå si gymnastid her.  Hatretorikk og korleis motverka ei negativ utvikling.
Torsdag      
7 november
Desember
"Om Ingvar Moe - i ord, tonar og tankar"
JIMMY NES - kulturformidlar frå Etne. Diktaren, kåsøren og moromann med "Ingvar Moe-teksrar -tonar -tankar" Har hausta smil, latter og applaus over alt.           Mykje humor, litt alvor.
Torsdag    
5 desember