lørdag 14. januar 2017

VÅR/HØST 2022

PROGRAMMET FOR vår/høst 2022

MERK: 3 første forelesninger i haustprogrammet blir holdt på  IRIS SCENE. Desember blir på ettermiddagen i Meieriet
Vi starter normalt kl 11:30 og avslutter kl 13:30. Det kan bli endringer i
programmet. Følg med i Hardanger Folkeblad og Facebook

2021
Tema:
Foredragsholder:
Dato:
Mars
"Ulike oppvekstmiljø i Ullensvang på 1900-talet; industristaten, i fjorden og fjellbygda"
Forteljarar:
Vidar Våde -industribygda Tyssedal
Lars O. Bleie- fjordbygda Vikebygd
Oddbjørn Lynghammar-fjellbygda Røldal

Onsdag     
30 mars


April
"Vestlandshus-våningshus frå Jæren til Sunnmøre"Etter pausen: Klynjetun


Eva Røyrane: tidligare kulturjournalist i BT, forfattar av bøker med lokalt og nasjonalt innhald.Fine foto.

Onsdag
 20 april


Mai

"Smertemysteriet- moderne kunnskap om smerte som fenomen" 
Audun Aas: anestesilege frå Halden med smertevurdering og behandling som fagfelt.
 Avlyst.

September


"Polare-kvinner" Løfter fram både kjente og ukjente polare kvinner.
 Anka Ryall- forfattar/forskar/professor eremitus ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Bok om tema.
  torsdag
22 september
Oktober


"Moderne genteknologi,nye muligheter, nye dilemma"Chatrine Bjorvatn- PhD leiar av lærings og mestringssenteret i Bergen.
Genetisk veileder ved Regionalt komponansesenter for arvelig kreft, og forskar ved medisinsk fakultet UiB.
        onsdag
      19 Oktober

November
" Smertemysteriet- moderne kunnskap om smerte som fenomen"
Audun Aas- pensjonert anestesilege frå Halden. Har smertevudering og behandling som sitt spesielle fagfelt.
       onsdag          16 november

Desember


"Musikken frå New Orleans-men kor har den sine røter?"Traddies Dixieland Band-Ord og tonar med våre flotte lokale gledespreiarar
Eit møte som formidlar glede til publikum.
   onsdag                           7 desember
Ettermiddag konsert
""xcc