lørdag 14. januar 2017

VÅR 2023

PROGRAMMET FOR vår 2023

MERK: forelesningene blir holdt på  IRIS SCENE. 
Vi starter normalt kl 11:30 og avslutter kl 13:30. Det kan bli endringer i programmet. 
Følg med i Hardanger Folkeblad og Facebook

2023
Tema:
Foredragsholder:
Dato:
Februar
"GRO HOLM- forfattar i ei brytningstid er no ei av dei 4 store kvinnelege forfattarane som no vert løfta opp og fram"
Bria Jordal og Guttorm Rogdaberg- to lokale kulturararbeidararne skal ha ei forteljardialog på scena.

Onsdag     
01 februar


Mars
"FORSVAR OG SIKKERHET- nasjonalt og lokalt"


Ståle Ulriksen- norsk statsviter fra Odda -hovudoppgåva frå UiB "Forsvarspolitikk og europeisk integrasjon"forskar ved Institutt for samanlignendepolitikk, Sjøkrigsskolen og NUPI

 Mandag
 06 mars


Mars

"HJERNEN OG MUSIKK - om førebygging og lækjing av ulikesjukdom" 
Geir Ove  Skeie - overlege og nevrolog ved Haukeland sjukehus og musikkprofessor ved Griegakademiet i Bergen

ÅRSMØTE  Styret må ha evt. forslag til saker i hende 3 veker før årsmøtet
   Onsdag 
  29 mars

April


"Historieforteljing frå arbeidslivet på Odda Smelteverk- ispedd felespel" 
 Arne Jordan- smelteverksarbeider, kulturarbeider, felespelar og historieforteljar frå Skare
  Onsdag
  19 april
Mai


"ARVEN ETTER 1968"Øyvind Tønneson- førsteamanuensis i internasjonal historie ved Universitetet i Agder.   Medforfatter av boka " Arven etter 1968"  Ny og tverrfaglig analyse av det lange 1968 -opprøret.
        onsdag
      10 mai

Juni
Røldalstur m/buss
 "Påmelding  til Arnhild Bleie tlf 91179795 påmeldingsfrist 28.04.23
                
fredag
02 juni""
                  
""xcc